Lịch phát sóng các chương trình truyền hình trên kênh VTVCab6 hôm nay (24-6-2018)

00:00 Chân tình bốn phương – Tập 331 – 332
02:00 Phim sitcom – Nè biết gì chưa – Tập 104
02:30 Thực đơn đỉnh – Số 01
03:00 Ca nhạc – VZ Playlist – Tập 102
04:00 Nghịch cảnh – Tập 32
05:00 Chân tình bốn phương – Tập 331 – 332
07:00 Đội đặc nhiệm CID – Tập 166
08:00 Ca nhạc – VZ Playlist – Tập 103
09:00 Phim sitcom – Nè biết gì chưa – Tập 104
09:30 Thực đơn đỉnh – Số 01
10:00 Nghịch cảnh – Tập 32
11:00 Chân tình bốn phương – Tập 331 – 332
13:00 Đội đặc nhiệm CID – Tập 166
14:00 Phim sitcom – Nè biết gì chưa – Tập 105
14:30 Thực đơn đỉnh – Số 02
15:00 Nghịch cảnh – Tập 32
16:00 Chân tình bốn phương – Tập 331 – 332
18:00 Đội đặc nhiệm CID – Tập 167
19:00 Nghịch cảnh – Tập 33
20:00 Chân tình bốn phương – Tập 333 – 334
22:00 Đội đặc nhiệm CID – Tập 167
23:00 Ca nhạc – VZ Playlist – Tập 103