Lịch phát sóng các chương trình truyền hình trên kênh VTVCab5 hôm nay (24-6-2018)

00:00 Đội đặc nhiệm CID – P2 Tập 83
01:00 Đội đặc nhiệm CID – P2 Tập 84
02:00 Nàng dâu vệ thần Tập 41
03:00 Nàng dâu vệ thần Tập 42
04:00 Đội đặc nhiệm CID – P2 Tập 85
05:00 Đội đặc nhiệm CID – P2 Tập 86
06:00 Nàng dâu vệ thần Tập 41
07:00 Nàng dâu vệ thần Tập 42
08:00 Hí sự truyền kỳ Tập 155
09:00 Mãi mãi bên nhau Tập 149
10:00 Đội đặc nhiệm CID – P2 Tập 87
11:00 Đội đặc nhiệm CID – P2 Tập 88
12:00 Nàng dâu vệ thần Tập 41
13:00 Nàng dâu vệ thần Tập 42
14:00 Mãi mãi bên nhau Tập 149
15:00 Hí sự truyền kỳ Tập 155
16:00 M-Plus
17:00 Mãi mãi bên nhau Tập 150
18:00 Đội đặc nhiệm CID – P2 Tập 89
19:00 Đội đặc nhiệm CID – P2 Tập 90
20:00 Nàng dâu vệ thần Tập 43
21:00 Nàng dâu vệ thần Tập 44
22:00 Hí sự truyền kỳ Tập 156
23:00 Mãi mãi bên nhau Tập 150