Lịch phát sóng các chương trình truyền hình trên kênh VTVCab12 hôm nay (24-6-2018)

00:00 Góc Làm Đẹp 2018 Số 25
00:15 Hương Vị Cuối Tuần 2018 Số 24
00:30 Bắt Mạch Tình Yêu 2018 Số 23
01:00 Nghệ Sỹ Đường Phố 2018 Số 25
01:20 Chuyện show biz.DB 2018 Số 21
02:00 Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T) Tập 84
02:45 Hương Vị Cuối Tuần 2018 Số 24
03:00 Phim 90′
04:45 Chuyện show biz.DB 2018 Số 22
05:00 Vợ Hàng Xóm( Hàn Quốc 29T) Tập 18
06:00 Tài Chính Thông Minh
06:30 Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam Số 58
07:00 Hài Dân Gian 2018 Số 25
07:45 Nghệ Sỹ Đường Phố 2018 Số 25
08:00 Bắt Mạch Tình Yêu 2018 Số 25
08:45 Chuyện show biz.DB 2018 Số 23
10:30 Nghệ Sỹ Đường Phố 2018 Số 25
11:00 Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018 Số 73
11:15 Góc Làm Đẹp 2018 Số 24
11:30 Hợp đồng scandal (Việt Nam 30T) Tập 1
12:45 Chuyện show biz.DB 2018 Số 25
13:00 Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN Số 191
13:30 Góc Làm Đẹp 2018 Số 25
14:00 Vợ Hàng Xóm( Hàn Quốc 29T) Tập 14
15:15 Chuyện show biz.DB 2018 Số 24
15:45 Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN Số 170
16:00 Hài Dân Gian 2018 Số 25
16:50 Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018 Số 73
17:15 Nghệ Sỹ Đường Phố 2018 Số 24
17:30 Chuyện show biz.DB 2018 Số 25
18:00 Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T) Tập 196
19:00 Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN Số 204
19:30 Góc Làm Đẹp 2018 Số 25
19:50 Hợp đồng scandal (Việt Nam 30T) Tập 2
20:50 Phim 90′
22:30 Chuyện show biz.DB 2018 Số 25
23:00 Hài Dân Gian 2018 Số 25